مسئول واحد


آقاي حسين رستگار

مسئول واحد كارپرداز دانشكده پزشكي

کارشناسی حسابداري

058-31513034 : شماره تماس

شرح وظایف

جستجو

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...