مسئول واحد


مسئول واحد دبیر خانه دانشکده پزشکی

فاطمه ثابت قدم

Fateme.sabetghadam@nkums.ac.ir

تلفن: 058-31513015

شرح وظایف

جستجو

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...