مسئول واحد


مسئول واحد خدمات رفاهی

جناب آقای سید مصطفی نبوی

کارشناسی حسابداری

پست الکترونیک: m.nabavi@nkums.ac.ir

تلفن و فکس : 058-31513030

شرح وظایف

جستجو

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...