مسئول واحد


مدير امور عمومي دانشكده پزشكي

جناب آقای سید مصطفی نبوی

کارشناس مدیریت مالی

058-31513030   : تلفن تماس

 

جستجو

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...