News RSS Feed fa-IR ١٤٠٠/٥/٤ Farda software group - CMS 2.7 آخرین اخبار مربوط به اداره امور اداری دانشکده پزشکی ( مسئول سایت نوید قنبری) - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی جدول مدارك مورد نياز جهت دريافت هزينه بيمه تكميل درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://edari.medical.nkums.ac.ir/Content/75633/جدول مدارك مورد نياز جهت دريافت هزينه بيمه تكميل درمان ١٤٠٠/٤/١٥ خدمات رفاهي دانشگاه( تفاهم نامه با شركت تعاوني مصرف كاركنان دولت بجنورد) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://edari.medical.nkums.ac.ir/Content/74370/خدمات رفاهي دانشگاه( تفاهم نامه با شركت تعاوني مصرف كاركنان دولت بجنورد) ١٤٠٠/٢/٥ شرايط و ضوابط ثبت نام كاركنان در سامانه مهندسي مشاغل جهت اخذ مجوز ادامه تحصيل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://edari.medical.nkums.ac.ir/Content/73435/شرايط و ضوابط ثبت نام كاركنان در سامانه مهندسي مشاغل جهت اخذ مجوز ادامه تحصيل ١٣٩٩/١٢/١٧ ثبت نام بیمه تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://edari.medical.nkums.ac.ir/Content/72376/ثبت نام بیمه تکمیلی ١٣٩٩/١١/٧ عدم حضور كاركنان در صورت وجود بيماري كرونايي در خانواده دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://edari.medical.nkums.ac.ir/Content/68839/عدم حضور كاركنان در صورت وجود بيماري كرونايي در خانواده ١٣٩٩/٥/٢٥ اعلام نحوه تائيد مرخصي كاركنان مبتلا به كرونا دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://edari.medical.nkums.ac.ir/Content/68584/اعلام نحوه تائيد مرخصي كاركنان مبتلا به كرونا ١٣٩٩/٥/١١ تجلیل از همکاران واحد حسابداری به مناسبت روز حسابدار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://edari.medical.nkums.ac.ir/Content/63376/تجلیل از همکاران واحد حسابداری به مناسبت روز حسابدار ١٣٩٨/٩/١٧ تحویل ماموریتهای نیمه اول سال دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://edari.medical.nkums.ac.ir/Content/61982/تحویل ماموریتهای نیمه اول سال ١٣٩٨/٧/٢١ تغییر ساعت کاری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://edari.medical.nkums.ac.ir/Content/59087/تغییر ساعت کاری ١٣٩٨/٤/٢٣ تغییر ساعت کاری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://edari.medical.nkums.ac.ir/Content/58538/تغییر ساعت کاری ١٣٩٨/٤/٣ تکمیل فرم ارزشیابی کارکنان سال 97 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://edari.medical.nkums.ac.ir/Content/56918/تکمیل فرم ارزشیابی کارکنان سال 97 ١٣٩٨/٢/٤ ثبت نام بیمه تکمیلی درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://edari.medical.nkums.ac.ir/Content/53721/ثبت نام بیمه تکمیلی درمان ١٣٩٧/١١/١ تایپ و تکثیر دانشکده شروع به کار کرد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://edari.medical.nkums.ac.ir/Content/51418/تایپ و تکثیر دانشکده شروع به کار کرد ١٣٩٧/٨/١٣ کافه تریای دانشکده پزشکی شروع به کار کرد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://edari.medical.nkums.ac.ir/Content/51417/کافه تریای دانشکده پزشکی شروع به کار کرد ١٣٩٧/٨/١٣ ثبت نام دوره توجیهی بدو خدمت - آبان و آذر ماه 97 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://edari.medical.nkums.ac.ir/Content/50818/ثبت نام دوره توجیهی بدو خدمت - آبان و آذر ماه 97 ١٣٩٧/٧/١٧ بخش اداري دانشكده پزشكي به محل ساختمان جديد و دائمي اين دانشكده منتقل شد. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://edari.medical.nkums.ac.ir/Content/49199/بخش اداري دانشكده پزشكي به محل ساختمان جديد و دائمي اين دانشكده منتقل شد. ١٣٩٧/٥/٨ بازدید های گسترده دانش آموزان سطح استان از دانشکده دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://edari.medical.nkums.ac.ir/Content/46870/بازدید های گسترده دانش آموزان سطح استان از دانشکده ١٣٩٧/٢/٨ آغاز ثبت نام بیمه تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://edari.medical.nkums.ac.ir/Content/43450/آغاز ثبت نام بیمه تکمیلی ١٣٩٦/١١/١ مراجعه حدود 150 دانشجو به سایت کامپیوتر دانشکده پزشکی – پرستاری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://edari.medical.nkums.ac.ir/Content/42358/مراجعه حدود 150 دانشجو به سایت کامپیوتر دانشکده پزشکی – پرستاری ١٣٩٦/١٠/٣ 15 آذر روز حسابدار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://edari.medical.nkums.ac.ir/Content/41683/15 آذر روز حسابدار ١٣٩٦/٩/١٣ همایش پیاده روی و طبیعت گردی ویژه آقایان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://edari.medical.nkums.ac.ir/Content/39937/همایش پیاده روی و طبیعت گردی ویژه آقایان ١٣٩٦/٧/١٨ گزارش تصویری افتتاح ساختمان جدید دانشکده پزشکی با حضور قائم مقام وزیر و معاون کل وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://edari.medical.nkums.ac.ir/Content/39811/گزارش تصویری افتتاح ساختمان جدید دانشکده پزشکی با حضور قائم مقام وزیر و معاون کل وزارت بهداشت ١٣٩٦/٧/١٦ به اطلاع کلیه همکاران محترم هیئت علمی و غیر هیئت علمی می رساند دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://edari.medical.nkums.ac.ir/Content/38555/به اطلاع کلیه همکاران محترم هیئت علمی و غیر هیئت علمی می رساند ١٣٩٦/٦/٧ تکمیل فرم ارزشیابی کارکنان سال 95 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://edari.medical.nkums.ac.ir/Content/38398/تکمیل فرم ارزشیابی کارکنان سال 95 ١٣٩٦/٦/٤ قابل توجه همکاران محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://edari.medical.nkums.ac.ir/Content/37466/قابل توجه همکاران محترم ١٣٩٦/٥/٢ تفاهم نامه با لوازم خانگی با هدف سهولت خرید برای همکاران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://edari.medical.nkums.ac.ir/Content/37404/تفاهم نامه با لوازم خانگی با هدف سهولت خرید برای همکاران ١٣٩٦/٤/٣١ تفاهم نامه با فروشگاه رینگ و لاستیک دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://edari.medical.nkums.ac.ir/Content/37402/تفاهم نامه با فروشگاه رینگ و لاستیک ١٣٩٦/٤/٣١ 40 درصد تخفیف در استخر کوثر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://edari.medical.nkums.ac.ir/Content/37399/40 درصد تخفیف در استخر کوثر ١٣٩٦/٤/٣١ برنامه زمانبندی کلاس آموزش شنا دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://edari.medical.nkums.ac.ir/Content/37397/برنامه زمانبندی کلاس آموزش شنا ١٣٩٦/٤/٣١ اعطای تسهیلات ویژه به کارکنان، مدیران و اعضای محترم هیئت علمی دانشکده دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://edari.medical.nkums.ac.ir/Content/37393/اعطای تسهیلات ویژه به کارکنان، مدیران و اعضای محترم هیئت علمی دانشکده ١٣٩٦/٤/٣١ اعطای تسهیلات ویژه به کارکنان، مدیران و اعضای محترم هیئت علمی دانشکده دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://edari.medical.nkums.ac.ir/Content/37392/اعطای تسهیلات ویژه به کارکنان، مدیران و اعضای محترم هیئت علمی دانشکده ١٣٩٦/٤/٣١ بازدیدهای گسترده دبیرستانهای سطح شهر از دانشکده پزشکی بجنورد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://edari.medical.nkums.ac.ir/Content/33198/بازدیدهای گسترده دبیرستانهای سطح شهر از دانشکده پزشکی بجنورد ١٣٩٥/١١/٢٤ بازدیدهای گسترده دبیرستانهای سطح شهر از دانشکده پزشکی بجنورد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://edari.medical.nkums.ac.ir/Content/33197/بازدیدهای گسترده دبیرستانهای سطح شهر از دانشکده پزشکی بجنورد ١٣٩٥/١١/٢٤ سرکار خانم سپیده ایمنی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://edari.medical.nkums.ac.ir/Content/32230/سرکار خانم سپیده ایمنی ١٣٩٥/١٠/٢٦ آغاز ثبت نام بیمه تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://edari.medical.nkums.ac.ir/Content/32200/آغاز ثبت نام بیمه تکمیلی ١٣٩٥/١٠/٢٥ آغاز ثبت نام بیمه تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://edari.medical.nkums.ac.ir/Content/32199/آغاز ثبت نام بیمه تکمیلی ١٣٩٥/١٠/٢٥